Inici de la campanya electoral 2015 i presentació del Programa d’UIA


Aquest divendres dia 8 de maig s’inicia la campanya electoral de les eleccions locals i autonòmiques 2015. Unió Independents d’Artà es presenta amb una llista renovada, que ja va presentar el passat mes de desembre i que va fer oficial a l’acte de precampanya de dia 17 d’abril, en un sopar on assistiren més de 200 afiliats i simpatitzants.

El partit vol aprofitar aquest inici de campanya per donar a conèixer el seu programa electoral, que ben aviat estarà a la disposició de tots les llars artanenques. Es tracta d’un programa basat en la participació i la transparència, i que posa de manifest la il·lusió dels seus candidats per afrontar el repte de gestionar l’Ajuntament i continuar millorant Artà i la Colònia. Un programa sense populismes ni compromisos i que té per base fonamental unes propostes fermes i realistes. Tot, per treballar #PerArtà.

Podeu consultar el programa al següent enllaç.

Programa 2015

Anuncis

Continua la preparació del 5è Congrés d’UIA


Com ja vam anunciar a l’anterior entrada d’aquest mateix espai web així com a través de les xarxes socials, els Independents d’Artà estam preparant el pròxim congrés de la formació, que tendrà lloc el pròxim dissabte dia 8 de novembre al Centre Cultural de Sa Colònia de Sant Pere.

A continuació trobareu dos enllaços per tal de poder participar en el Congrés en les diferents qüestions que es detallen.

En aquest primer enllaç hi trobareu el formulari de presentació de candidatures tancades per si estau interessats en prendre part de la iniciativa. Si en voleu formar part, heu de remetre el formulari abans del pròxim dia 31 d’octubre. 

Mitjançant aquest segon enllaç ens podeu fer arribar les esmenes a les ponències que considereu oportunes.

Animau-vos a participar!

Els Independents d’Artà celebraran el 5è Congrés dia 8 de novembre a Sa Colònia


Fa uns dies es va remetre a tots els afiliats i simpatitzants d’UIA la convocatòria al 5è Congrés del partit. Amb aquesta invitació, s’obri formalment el període pre-congressual que culminarà amb la celebració del propi Congrés, que es durà a terme al Centre Cultural de Sa Colònia de Sant Pere, dissabte 8 de novembre.

Prèviament a l’inici del Congrés se celebrarà una assemblea general ordinària, en la qual es donarà compte de la tasca duta a terme, tant del grup municipal com de la comissió executiva, des del darrer congrés celebrat el març de 2011.

Els Independents sempre hem cregut que la participació i l’obertura del partit a noves idees i persones és essencial, per això, el congrés està obert a tota la ciutadania; en aquest sentit animam a les persones que hi vulguin participar a inscriure’s mitjançant el formulari que podreu trobar en aquest enllaç. Els afiliats no cal que s’hi inscriguin.

Igualment, els afiliats que estiguin interessats a formar part de la comissió executiva i/o de la comissió d’ètica i garanties poden formalitzar la seva candidatura a través d’aquest altre formulari.

Aprofitam també per recordar-vos que podeu remetre les vostres propostes, idees o suggeriments de cara al Congrés fins el pròxim dia 20 d’octubre mitjançant correu electrònic a l’adreça unioindependentsarta@gmail.com

UIA demana la convocatòria d’un referèndum per decidir el model d’Estat


Avui, dia 2 de juny, el rei don Juan Carlos I ha abdicat i ens ha sorprès a tots. Segons la constitució la corona d’Espanya és hereditària en els successors de S.M Joan Carles I de Borbó, segons l’ordre regular de primogenitura, de manera que recau, automàticament sobre el seu fill Felip, que seria proclamat rei com a Felip VI. Malgrat això, també la constitució estableix que les abdicacions es resoldran amb una llei orgànica. Llei que actualment no existeix.

Unió Independents d’Artà, constituït com a partit polític, té com a objectiu fonamental la consecució del benestar dels artanencs mitjançant una gestió política eficaç basada, entre d’altres, amb la convivència democràtica.

És per això, que Unió Independents d’Artà considera que aquesta nova situació política que ha propiciat l’abdicació del monarca demana que s’obre un procés constituient i que la ciutadania pugui opinar sobre una qüestió tan fonamental en la configuració democràtica de l’Estat. UIA exigeix que les Corts Espanyoles, davant la necessitat de promulgar la llei de Successió, aprofitin l’ocasió per democratitzar la decisió al nivell més elemental i es prevegi la consulta popular sobre si la ciutadania vol monarquia o república. La societat espanyola, com va demostrar a les passades eleccions europees, reclama canvis radicals i estructurals en la gestió democràtica de l’Estat i el Govern i les Corts no poden ignorar aquesta voluntat.

També és una bona oportunitat per replantejar l’actual configuració de l’estat, caduca i obsoleta segons se consagra a la constitució del 1978, en la que les Illes Balears són tractades de segona via i no són reconegudes com a comunitat històrica malgrat el fets diferencials que ens caracteritzen.

Per aquest motiu, en el proper plenari de l’ajuntament d’Artà, UIA presentarà una moció per reclamar la celebració d’un referèndum per donar la veu al poble perquè pugui escollir el model d’Estat que vol. I que s’aprofiti el moment, històric, per posar les bases d’una major democratització de les grans decisions polítiques.

Artà, 2 de juny de 2014

Comunicat UIA: El Ple Municipal no aprova la dedicació de Jaume Alzamora com a 1er tinent de batle


El passat dia 8 de maig, en plenari extraordinari, el batle d’Artà, Jaume Alzamora, renunciava a la batlia. I ho feia en compliment del pacte de govern que s’havia signat l’octubre de 2011 amb els d’aleshores Convergència per les Illes. En aquell acord de govern s’establia que la batlia seria pel candidat d’UIA durant els tres primers anys, i el darrer passaria a ser pel candidat de Convergència per les Illes (que durant la legislatura s’han reconvertit en PI, Proposta per les Illes).

A finals de gener de 2013, però, l’equip de govern es queda en minoria per la sortida del portaveu d’Iniciaciativa-Verds. Aquesta situació suposava que l’acord sobre el traspàs de la batlia no estés garantit. Aleshores s’iniciaran converses amb el PSOE, que no fructificaren, en el sentit de que entrassen a formar part del govern.

A principis de 2014 es va iniciar la negociació per tal de poder aconseguir complir l’acord del canvi de batlia. Serien els socis del PI els que s’encarregarien d’aconseguir el vot necessari per poder fer el traspàs. I per això deixaren clar que negociarien amb els tres partits de l’oposició. El mes d’abril el portaveu del PI comunica al nostre portaveu que han arribat a un acord amb el PP i que els regidors d’aquest patit facilitaran, amb el seus vots, el traspàs sense cap condició prèvia.

Conegut l’acord, no vàrem posar cap condició més per la dimissió de Jaume Alzamora, un cop quedava clar que el PP no entrava a l’equip de govern. En l’acord, tampoc no escrit, els nostres socis ens comunicaren que el PP també votaria les dedicacions i les retribucions, sempre i quan no suposassin incrementar la despesa pels ciutadans. Inclús férem una reunió a tres bandes –UIA, PI i PP- per tal d’aclarir aquest aspecte.

No obstant això, Jaume Alzamora es va reunir amb Joan Lliteras per demanar-li explícitament, tot i que ja havia manifestat l’afirmació a fer-ho, si ells votarien la dedicació i retribució del primer tinent de batle. Malgrat el portaveu del PP va dir que la Junta era qui decidia, ell li assegurava que s’abstindrien els tres regidors del PP (era suficient per aconseguir que prosperàs la proposta).

Poc abans de començar el plenari de dia 14 de maig, en el què s’havien de votar les retribucions i dedicacions de l’equip de govern, el portaveu del PP va reunir als portaveus d’UIA i PI i els va comunicar que hi havia hagut un malentès i que ells no donarien suport a les dedicacions del primer tinent de batle; la retribució i dedicació del batle es varen aprovar, amb el suport del PSOE i les abstencions de PP i IV; no així, les del primer tinent de batle que es varen rebutjar, amb els vots en contra de tota l’oposició en conjunt..

Així que el dia 19 de maig Jaume Alzamora va demanar el reingrés a la seva plaça de professor a l’IES Capdepera i s’hi va reincorporar el passat dia 20 de maig.

D’aquí a final de legislatura, però, els regidors d’UIA seguiran dins l’equip de govern, complint el pacte de governabilitat amb el PI. Na Maria del Mar López seguirà amb les àrees d’esports i desenvolupament rural; na Magdalena Maria amb les d’urbanisme i Hisenda; i en Jaume Alzamora, que haurà de reduir les àrees que gestionava quan tenia la dedicació exclussiva, seguirà gestionant les àrees de medi ambient i festes.

Finalment, volen manifestar, un cop més, el compromís de tots ells per seguir treballant al capdavant de les àrees que gestionaran amb l’objectiu d’aconseguir la millora permanent del serveis municipals que gaudeixen els ciutadans.

Comunicat UIA 15 de juny


Arran de la notícia apareguda, ahir, a dos diaris de tirada autonòmica (Diario de Mallorca i Última Hora) sobre l’asfalt de carrers i la disciplina urbanística, us volem informar que:

1. L’error de la notícia, i corregida immediatament un cop la secretària ho comunica al batle, és que s’interpreta malament el decret de generació de crèdit -de la partida 87011, aplicació finançament incorporació de crèdit- i s’explica que és per la venda de propietats i no per l’ingrés d’una sanció econòmica d’un expedient de disciplina urbanística. Val a dir que tant la venda de propietats com l’ingrés d’una sanció de disciplina urbanística (la de Boris Becker) conformen el crèdit afectat que només es pot gastar en inversions patrimonials. No s’entén de cap de les maneres que per una equivocació, no intencionada, s’hagi intentat manipular l’ opinió pública en el sentit que sembli que s’hagi comés alguna irregularitat en el procés comptable de la generació de crèdit.

2. Des l’inici de legislatura, un dels objectius fonamentals de l’actual equip de govern ha estat el d’aconseguir sanejar els comptes de l’ajuntament. I s’ha aconseguit, fins al punt de tenir doblers per poder invertir en l’asfalt dels carrers sense haver d’incrementar ni un cèntim el deute municipal, o perquè els proveïdors cobrin a trenta dies les seves feines. El dia 10 de juny es disposava de 2.151.570,79 euros disponibles en els comptes dels bancs, i sense tenir deutes més que les factures pendents que puguin haver entrat des del darrer pagament. A més, s’ha reduït l’import del deute des de 2011 dels 8.734.098,29 als 7.148.253,94 al 31 de març de 2013.

3. Pel que fa el tema de la disciplina urbanística, tal i com es va acordar a la darrera assemblea, la postura del partit -compartida amb la resta de formacions que tenen representació a l’ajuntament exceptuant Iniciativa-Verds-, pel fet de no disposar dels recursos econòmics suficients per garantir el compliment de la llei per a tothom -quan es fa l’ordre de demolició, si l’infractor no l’executa, ho ha de fer l’òrgan que ha dictat la demolició, de manera que l’ajuntament hauria de destinar recursos humans i econòmics per fer els projectes d’obra i per executar-los-, és la de delegar a l’Agència de Disciplina Urbanística la gestió de la disciplina al municipi. El proper dimecres està convocada, a les 11 del matí, una reunió amb el conseller de Territori del Consell, Mauricio Rovira, per negociar les condicions d’una possible cessió. Segons IV això és renunciar als ingressos que suposen les sancions, però també s’ha de tenir present la despesa que genera executar per part de l’ajuntament l’ordre de demolició.

Des de els Independents fer política, és aconseguir el màxim benestar pels ciutadans i la constant millora dels serveis municipals; d’altres, però, fer política és aconseguir titulars de premsa.

L’equip de regidors i regidores.
Artà, 15 de juny 2013

El batle d’Artà ha destituït el regidor d’IV i s’ha trencat el pacte de govern municipal


La deslleialtat que va mostrar aquest passat dimarts el regidor d’IV, Guillem Caldentey, durant la celebració del plenari ordinari ha estat el motiu de la decisió. Ja no és la primera vegada que es fa un atac personal contra la persona del batle, per desavinences en les formes de gestionar l’ajuntament. És per això que des d’UIA, amb consens amb Convergència per les Illes, l’altre soci de l’equip de govern, s’ha decidit trencar amb el pacte de govern que es va signar el juny de 2011 amb el partit d’IV. UIA considera que el pacte estableix els mecanismes oportuns per gestionar les diferències polítiques, el que no ha estat capaç de complir Guillem Caldentey. Aquests motius ja varen ser esgrimits en l’anterior legislatura en els pactes que aquest partit tenia als pobles veïns de Capdepera i Son Servera, d’on també foren expulsats dels equips de govern.

 A més, la crítica al batle es fa per motius que no s’ajusten a la realitat i, concretament, a l’àrea d’urbanisme. Des de l’entrada del nou equip de govern, la disciplina urbanística ha avançat molt i s’ha millorat de forma important. Això queda palès perquè els ingressos de 2012, que només s’han tramitat el segon semestre a causa del problema que es va detectar al departament i que és a fiscalia, són més grans que els de 2011. També es visualitza en la reestructuració i l’impuls a l’àrea a través d’una major prevenció, inspecció i seguiment de les infraccions urbanístiques. La finalització dels expedients de retorn a la legalitat urbanística, però, com que és una qüestió de cabdal importància consideram que s’ha de tramitar amb el màxim consens de totes les forces polítiques i quan l’ajuntament disposi dels mitjans tècnics i humans per poder garantir el compliment de la llei per tothom.

 Per acabar, des d’UIA també es considera que Guillem Caldentey no ha gestionat les seves àrees amb responsabilitat, ja que la població segueix descontenta amb l’àrea de medi ambient, especialment en el tema de la neteja i la recollida de fems, del qual hi ha moltes queixes per part dels veïns. Inclús UIA li va demanar assumir aquesta àrea per poder-ne fer una gestió més directa i s’hi va negar.