Es podrà votar telemàticament a les primàries dels Independents


Finalment serà possible poder votar el dia 26 de maig a les primàries que han proposat els Independents d’Artà. Per fer-ho possible, a l’hora de fer la inscripció, s’ha de sol·licitar l’opció del vot telemàtic.

En el cas d’aquelles persones que ja s’hagin inscrit i vulguin demanar el vot telemàtic, han d’esperar rebre un correu de la comissió de primàries en què els sol·licitaran si volen exercir el dret a vot de forma telemàtica. Es tractarà de donar resposta al correu rebut i llavors ja es rebran les instruccions pertinents.

Per fer la inscripció al cens encara hi ha fins al 16 de maig. Per poder-la fer es pot descarregar el full o bé es pot fer la inscripció a través del formulari web.

Presentades les candidatures per a la Primàries d’UIA


Avui, dia 5 de maig, després de finalitzar el termini per presentar les candidatures per concórrer a les Primàries d’UIA per definir la llista electoral de cara a les eleccions municipals de 2019, s’ha reunit la comissió de primàries. S’han analitzat totes les candidatures rebudes i han estat totes admeses.

A l’hora de fer la publicació d’aquesta llista, i per definir l’ordre de les candidatures, s’ha fet un sorteig, del que n’ha sortit el següent llistat.

Volem felicitar les persones que han decidit presentar-se a les primàries d’UIA. I ara és el moment que la ciutadania s’inscrigui al cens per tal de poder escollir l’ordre en què quedarà cadascú per conformar la candidatura d’Independents d’Artà en les eleccions de l’any que ve.

Hi ha hagut una única candidatura per encapçalar la llista:

ordre sorteig llinatges nom
1 Moreno Mayal Inmaculada

Després del sorteig de les candidatures presentades a la resta de llocs de la Llista, han quedat de la següent manera:

ordre sorteig llinatges nom
1 Perona Prieto Maria Pilar
2 Tous Real Miquel Àngel
3 Cano Vaquer Cesar Amador
4 Pastor Gelabert Maria
5 Ferragut Gili Antoni
6 Esteva Villalonga Miquel
7 Santandreu Ginard Maria Assumpció
8 Esteva Alzamora Jeroni
9 Gili Lorenzo Marta
10 Alzamora Riera Jaume

 

Fins dia 16 de maig hi ha termini per inscriure’s al cens per poder votar. Es pot fer la inscripció al següent enllaç: Inscripció Primàries UIA

Dia 26 de maig hi haurà les votacions.

 

INDEPENDENTS D’ARTÀ CONVIDAM A PARTICIPAR A TRIAR ELS CANDIDATS A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE L’ANY QUE VE. SERÀ EL 26 DE MAIG.


Independents hem convocat unes eleccions primàries pel dia 26 de maig de 2018. L’objectiu d’aquesta convocatòria és confeccionar la candidatura que concorrerà a les eleccions municipals de la primavera de 2019. Això significa que la ciutadania podrà triar les persones que gestionaran l’ajuntament a partir de l’any que ve. Les eleccions primàries són un procés que les democràcies ben consolidades utilitzen per confeccionar les candidatures electorals. Es tracta d’ampliar la base democràtica d’un procés electoral que comença amb l’elecció, primer, d’aquelles persones que conformaran la candidatura electoral d’UIA.

Els Independents apostam per la radicalitat democràtica, facilitant la participació ciutadana en la decisió dels candidats. Que siguin escollits directament per la ciutadania i no pel partit amplia la implicació democràtica dels votants. També es pretén promoure que la ciutadania es pugui presentar lliurement a la candidatura municipal que es presentarà a les eleccions, ampliant molt més les possibilitats que la llista electoral sigui rica i diversa, sempre dins l’ideari polític dels Independents. Les primàries també tenen l’objectiu de cohesionar democràticament el municipi i que els seus habitants progressistes puguin presentar-se lliurement i voluntàriament a una llista electoral, sense haver d’estar identificats prèviament a un partit polític.

Les dates que s’han de tenir en compte de cara al procés són:

          Inscripció al cens per poder votar: del 23 d’abril al 16 de maig.

          Presentació de candidatures: del 20 d’abril al 4 de maig.

          Campanya electoral: de l’11 al 25 de maig.

          Votacions: 26 de maig.

 

Per poder conèixer una mica més com serà el procés, te convidam a venir a una reunió explicativa, que farem a Na Batlessa el dia 16 d’abril, a les 20:30 hores.

#FesSentirLaTevaVeu #PrimàriesUIA

LES PRIMÀRIES D’INDEPENDENTS. El dia 26 de maig es podrà votar.


Els Independents d’Artà, de cara a la contesa electoral de maig de 2019, volem que sigui la ciutadania la que esculli la llista que concorrerà a les eleccions municipals. És per aquest motiu que l’assemblea d’UIA va aprovar, el mes de novembre passat, un reglament que regirà aquest procés. En aquest reglament s’hi estableixen les condicions que ens conduiran a la confecció de la llista electoral de maig de 2019.

Quatre són els principis que regiran les primàries: el de participació ciutadana, que obre a tota la ciutadania poder ser partícips; el de perspectiva de gènere, ja que el resultat haurà de ser paritari; el de transparència, ja que tot el procés ha de ser obert i públic; i el de participació juvenil, ja que es permetrà el vot a partir dels 16 anys.

El reglament preveu el cens electoral que podrà participar en les eleccions dels candidats d’UIA. En primer lloc es determina que formaran part del cens electoral totes les persones afiliades a UIA i a partits amb qui es té coalició. Igualment, prèvia inscripció, també podran votar en el procés de primàries d’UIA totes aquelles persones que estiguin empadronades a Artà, majors de 16 anys i que no formin part de cap altra formació política. Aquest cens electoral que es crearà, per a tal efecte, serà responsable de la comissió de primàries. El termini per poder-se inscriure en el cens serà entre el 23 d’abril i el 16 de maig de 2018.

Es preveu que hi hagi dues llistes diferents per poder-se presentar a les primàries d’UIA. Una és per encapçalar la candidatura dels Independents a les eleccions municipals de 2019. Qui s’hi vulgui presentar haurà d’estar d’alta en el padró d’Artà, no pertànyer a cap altra formació política (exceptuant les que tenguin coalició amb UIA), estar afiliat a UIA o partits amb qui tengui coalició i presentar un mínim de 10 avals d’afiliats al partit. L’altra llista a que es poden presentar candidats és a la que confeccionarà la totalitat de la llista electoral, dels llocs 2 al 13. Per això hauran d’estar empadronades a Artà, no pertànyer a cap altra formació política, signar les bases ideològiques del partit i presentar un mínim de 2 avals d’afiliats del partit. El termini per presentar candidatures, per les dues opcions, serà del 20 d’abril al 4 de maig. En el cas que per encapçalar la llista de les eleccions de 2019 només hi hagi una candidatura, no serà necessària la celebració de votació.

També es preveu que hi haurà una campanya electoral per tal que les diferents candidatures puguin explicar, si ho consideren oportú, el seu projecte perquè siguin elegits per la ciutadania (serà entre l’11 i el 25 de maig). I es preveu que hi hagi, com a mínim, una mesa electoral a Artà i una altra a la Colònia de Sant Pere.

Es té previst que el dia 26 de maig es produeixin les votacions per escollir la candidatura d’UIA que concorrerà a les eleccions municipals de 2019. Acabada la votació es recomptaran els vots de totes les candidatures i la comissió de primàries, i mai en un termini superior a les 24 hores, farà públic el resultat de les votacions, amb la proclamació provisional dels elegits.

Animam  a tota la ciutadania que participi d’aquest procés democràtic per escollir els candidats d’UIA que concorreran a les eleccions municipals de 2019. I, encara més, animam a la ciutadania amb inquietuds polítiques i amb voluntat de participar de l’acció municipal, que presentin candidatura per formar part del projecte que es presentarà a les eleccions de 2019. Els Independents d’Artà obren a la ciutadania la gestió política i pública de l’Ajuntament d’Artà. Perquè volem que tu siguis la veu d’Artà.

#FesSentirLaTevaVeu #PrimàriesUIA

Què faries amb 10.000 euros?


No, no és la proposta dels pressuposts participatius d’aquest any. És el premi que li ha tocat a l’Escola de Música d’Artà en forma de donació anònima.

Sí, així és. Un home de nacionalitat estrangera ha lliurat a l’Ajuntament un xec per valor de 10.000 € per a ús exclusiu de l’Escola de Música. Us recordarem com fer-ho per si algú s’apunta a la iniciativa de fer donacions. Cal registrar el xec i la instància fent constar que els diners són “finalistes”, és a dir, són de finalitat única i exclusiva per aquest organisme.

D’aquesta manera, l’Escola de Música d’Artà està d’enhorabona aquest 2018 ja que, a més d’aquests 10.000 €, gràcies a la proposta admesa dels Independents compta amb 15.000 € més per insonoritzar una o dues aules tal i com es va proposar una actuació en els pressuposts participatius i no va sortir seleccionada.

Per tot això, donar les gràcies a la donació anònima, estar contents per la partida assignada i l’enhorabona a tots els que feis possible que la música sempre soni.

Vial de la Colònia: transparència o opacitat


El passat divendres 9 de febrer tingué lloc al Centre Cultural de la Colònia una trobada de l’equip de govern, el batle, amb la ciutadania. Com sempre els coloniers i colonieres respongueren amb una gran assistència i participació.

La idea era conèixer de primera mà les propostes que els ciutadans tenien respecte a aquesta proposta de fer un vial segur per vianants i bicicletes de s’Estanyol a Caloscamps. La discussió es centrà en el tram de la Colònia a Caloscamps, ja que el tram des de o cap a s’Estanyol és més complex. Es va recuperar la proposta que alguns veïns portaren a pressuposts participatius i que no va sortir elegida i se’n feren d’altres amb més o menys acceptació però el debat sempre és positiu.

Dit això, UIA vol “denunciar” el següent fet. El dia 7 de febrer, és a dir, dos dies abans de la trobada amb la població, la Junta de Govern Local donà sortida a dos contractes, un per l’assessorament del projecte del vial costaner i l’altre per la direcció coordinada del vial costaner. Dit d’una manera més clara: Com així es celebra una reunió amb la ciutadania perquè faci les seves propostes/aportacions quan dos dies abans ja s’havia signat el contracte d’assessorament i execució?

Preguntat a l’equip de govern en el plenari de febrer la resposta fou que volien veure quines aportacions feia la ciutadania i, segons el batle, la decisió de fer aquesta reunió era per poder consensuar totes les idees que sorgissin dels veïnats. UIA entén que primer els ciutadans fan aportacions i després es realitzen els contractes amb les empreses que han d’executar les obres, però bé…

El català, un requisit a la sanitat de les Illes Balears


El passat 9 de febrer la Mesa Sectorial del Servei de Salut va aprovar, amb un 65% de suport, el Decret de capacitació lingüística del personal estatutari. Es tracta d’un projecte que obre per primera vegada un procés de normalització progressiva del català a la sanitat pública.

El decret era necessari per iniciar el procés de normalització lingüística a la sanitat i per poder convocar, a la fi, les 4.000 places d’oposició amb garanties, per tal que es puguin presentar tots els treballadors i treballadores que han patit anys sense oposicions.

Aquest Decret no és el punt d’arribada, sinó un inici en la normalització lingüística en un àmbit fins ara exclòs, semblant al que es va produir en l’Educació en el seu moment. I no s’ha de crear una confrontació amb la llengua, com ho fan alguns, ja  que sempre és negatiu per a l’objectiu final de la seva plena normalitat. La normalitat és que tota la població que viu a les Illes Balears pugui ser atesa en la seva llengua materna; i és molta la gent que té el català com a llengua materna. I aquest dret ha de ser garantit per les institucions. Per aquest motiu Unió Independents d’Artà aplaudeix la iniciativa.

No entenem als que s’hi oposen. No compartim el lema de “el català mos mata”. És una irresponsabilitat afirmar-ho, ja que si un pacient, catalanoparlant, no és entès, sí que pot ser diagnosticat erròniament. I un error en aquest àmbit, pot tenir un desenllaç fatal. El que és greu, a més, és que els qui ara auguren que la normalització lingüística posaria en perill l’atenció sanitària són aquells que retiraren la targeta a milers de ciutadans, que volien clausurar hospitals, que retallaren milers de treballadors i recursos i que tancaren els centres de salut els capvespres. Demagògia pura que no podem tolerar.

Algunes preguntes del plenari de febrer


Les respostes que l’equip de govern donà a les preguntes del PP i d’UIA es poden resumir en una paraula: JUSTAMENT i és que des de dimecres 21 (les preguntes s’entraren dijous 22) a dilluns 26 es varen prendre la majoria de decisions per les quals se’ls demanava en aquest plenari … JUSTAMENT!

Sobre les conclusions de l’auditoria de l’empresa de recollida de residus i neteja viària … JUSTAMENT es pensaven que l’havíem rebuda.

Sobre les modificacions del pla de finançament del conveni de serveis socials comunitaris bàsics … JUSTAMENT l’acaben d’enviar al portaveu, Jaume Alzamora, el mateix dia.

Sobre el marcador del poliesportiu … JUSTAMENT l’empresa era de fora, s’havia d’enviar i s’està cercant una solució aquí, a Mallorca.

Sobre factures pagades a l’associació de comerços d’Artà (a part dels 70.000€ de subvenció), JUSTAMENT no entengueren la pregunta i s’ha de cercar.

Sobre actuacions als accessos de l’institut …. JUSTAMENT es varen posar en marxa dimecres 21.

Sobre el seguiment del PAM, l’enllaç pel qual la ciutadania pot fer el seguiment (no havia estat activitat …. encara) … JUSTAMENT es va activar el dissabte 24.

Per cert, JUSTAMENT, ens vàrem adonar d’una circumstància que no incloguérem en les preguntes i la vàrem fer oral. UIA demanàrem la instal·lació d’un senyal de ZONA ESCOLAR als voltants del CEIP Rosa dels Vents de la Colònia de Sant Pere, ja que només hi ha un senyal indicatiu de l’escola, però de perill per pas de persones no n’hi ha cap i ha augmentat molt el trànsit rodat de vehicles de gran tonatge en aquesta zona.

Voldríem també mencionar l’actitud sarcàstica del batle en algunes intervencions seves. Si eIs nostres regidors pregunten és perquè s’ha produït una situació i es vol solucionar (volem ser part de la solució, no el problema). Si no diem que la moció del descompte aeri la presentà el PSOE en el Senat espanyol, és perquè no es tracta de qui és mèrit o de qui s’ha de penjar cap medalla. Si nosaltres consideram que amb els balears s’està cometent una injustícia el que importa és la denúncia no qui la fa. Si mencionem que a la Colònia cal fer petites reparacions, és perquè així ho veiem nosaltres, els habitants i tots i totes les que ens visiten. En cap cas, no volem, mai ho hem fet, acusar ningú i menys a cap delegat, que massa fan. Si al senyor balle no li agrada la redacció de la pregunta per què la considera ofensiva, d’acord, demanam disculpes, però la seva resposta i la seva actitud no ho pot ser més encara.

Les propostes del plenari de febrer


#Descompte aeri

Davant aquests innegables greuges comparatius en matèria de transport i per tal de compensar els costos de la insularitat, el Govern de l’Estat ha d’assumir un canvi de xip quant als ciutadans de les Balears.

Per tal d’expressar la disconformitat davant aquest fet, la regidora Macu Moreno va presentar una moció a plenari (a la qual també s’hi va adherir el PI) que demanava implantar una subvenció del 100% de les taxes aeroportuàries i maríritmes de passatger als residents a les Illes Balears per trajectes dins l’Estat espanyol amb origen o destinació a les Balears, i que en els pròxims Pressupostos Generals de l’Estat, el Govern d’Espanya, elevi el 75% la bonificació del preu dels bitllets aeris i marítims en tots els trajectes entre les Illes Balears i les altres destinacions de l’Estat espanyol als residents a les Balears.

La moció fou aprovada per unanimitat.

#Energia

La política Energètica de UIA va dirigida cap a l’estalvi, l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables. La protecció del Medi Ambient i la lluita contra el canvi climàtic són un dels objectius i reptes més importants d’UIA.

Ara UIA proposa fer una passa valenta: comprar directa i sense intermediaris l’electricitat en el mercat majorista. D’aquesta manera l’Ajuntament d’Artà s’independitzaria de les grans Companyies Elèctriques, que són les grans culpables dels abusos a les factures de subministrament elèctric. Segons en consta, per l’experiència d’altres Ajuntaments, l’estalvi per a la compra directa podria arribar a ser d’un 20% (aproximadament 67.000 € l’any a Artà). La regidora Magdalena Maria, va presentar una moció en aquest sentit: demanar un informe que analitzi les gestions a fer per tal d’acudir de manera directa al mercat majorista d’electricitat, i que en aquest es demandi que l’electricitat provingui de fonts renovables.

En el torn de paraula, l’equip de govern manifestà que s’anaven fent feines en aquesta direcció i que en aquests moments els tècnics de la casa tenien fronts oberts que havien de resoldre. Així ens demanà que retiréssim la moció per tal que d’aquí a sis mesos la poguem tornar a presentar i posar fil a l’agulla. UIA ho considerà i s’esperarà aquest període de temps per tornar-la a presentar. De totes maneres, UIA treballarà per avançar feina.

#Promocionar activitats d’aventura en el Parc natural de la península de Llevant

La regidora Assumpció Santandreu va presentar la proposta d’instar la Conselleria de Medi Ambient perquè estudiés quines activitats esportives es podrien dur a terme en el Parc. El binomi espai natural i pràctica esportiva pot ser una bona combinació que si se’n regula el seu ús i es potencia la seva pràctica, podrien confegir una possibilitat més per donar a conèixer l’espai natural preservat i el valor paisatgístic. En aquests moments el parc ja compte amb itineraris autoguiats i un equipament adequat, però UIA considera que es podrien estudiar altres vies, com puguin ser activitats esportives. La proposta no va anar envant.

Els pins de tots


El títol d’aquest article hauria de ser Els pins de Costa i Llobera, però ens sembla que no és prou significatiu xerrar d’aquesta manera d’uns arbres que ens han acompanyat a tots els artanencs i artanenques tota la vida, la nostra vida. Perquè, lamentablement, la dels pins s’acaba. És trist, ens costa escriure aquestes paraules, ens dol pensar que ens hem de desfer d’uns elements que sempre hi han estat, de vegades de manera inconscient, però sempre presents. La seguretat de la ciutadania està per damunt de tot. Els darrers esdeveniments, caiguda de pins, trencament de branques, etc. han fet palesa aquesta realitat i no en queda altra que substituir els pins per altres arbres més segurs.

Canviarà la fesomia del carrer, del poble, però no l’esperit acollidor d’una ombra sota la qual refugiar-se del sol i la pluja. Que molts d’anys puguem mostrar els nostres fills i filles imatges d’uns pins que foren l’orgull d’un poble. Que molts d’anys puguem contar que sota els pins de Costa i Llobera ens passaren moltes coses