La fira de les vanitats


No, no es tracta d’una nova secció sobre literatura tot i que, com se sol dir, la realitat supera la ficció. La novel·la que l’escriptor Thackeray va escriure a principis del segle XIX denuncia l’atracció del personatge principal per les coses mundanes.  I d’això va aquest article.

Una fira es pot organitzar de diverses maneres i a Artà n’hem vistes dues de molt diferents en dos caps de setmana seguits amb resultats radicalment oposats.

La II Fira Artalaiòtica, celebrada el 20 i 21 d’abril, es fa a cop de talonari, permeteu-nos que ho diguem, totes i cadascuna de les activitats, es fan contractant persones, entitats, …. No tenim res a dir, però és el reflex de quina és l’actitud de la regidora que demana implicació als demés i la seva es redueix a pagar factures i favors electorals a persones que anaven en la seva llista. A més a més, enguany l’organització de la Fira ha posat en evidència la manca de comunicació entre els membres de l’equip de govern en celebrar-se el mateix dia que estava prevista una Jornada de Famílies en Xarxa que es venia preparant des de l’octubre i que aglutinava TOTES les AMIPES de TOTS els centres del municipi. Però, per un motiu que desconeixem, que podem intuir malpensant políticament, però en desconeixem la versió oficial, es va prioritzar la Fira. Per cert, la data de la Fira no es va saber fins 15 dies abans quan la de la Jornada es sabia des del mes d’octubre.

En canvi, la I Fira des Peix a la Colònia, neix de l’interès i la implicació, de la feina dels veïns i veïnes que per citar només un exemple es presentaren voluntaris per fer el peix net per a la fideuà que es va cuinar el dissabte 28. Això sí, ens cal fer referència a la manca de coordinació una vegada més; els cartells anunciaven la Fira el diumenge 29, però el programa, que es va repartir uns dies abans, incloïa activitats el dissabte 28, coincident amb la 312 amb el trasbals que significa per la mobilitat. Per què? Com hem dit abans nosaltres només podem intuir, malpensar, preguntar, … la resposta no la tenim.

Una darrera observació que explica el perquè del títol. Si observeu l’apartat de NOTÍCIES de l’Ajuntament d’Artà. El 22 d’abril (un dia després de la II Fira Artalaiòtica) podreu llegir un article, poc convincent que du per títol: Artalaiòtica s’assenta com a referència divulgativa de l’antiguitat i la prehistòria a Mallorca. Un títol un poc exagerat, sobre tot, i la ciutadania ho pot corroborar, pel dubtós èxit que l’article qualifica de “notable”.  En canvi, per què no hi ha publicada cap referència a la I Fira des Peix posterior a la seva celebració? Més quan la població sí pogué corroborar l’èxit que, en aquest cas, podem qualificar d’excel·lent.

En definitiva, una Fira de les Vanitats i una de la Humilitat. Quina és quina?

Anuncis

Instruccions per exercir el vot telemàtic a les Primàries UIA


L’article 35 del Reglament General de Primàries diu: “La votació serà presencial i, si es pot habilitar un mecanisme amb garanties i confidencialitat del vot, la votació serà electrònica. El vot no es pot delegar.”

Per tal que les persones que consten al Cens Electoral per a les eleccions primàries que no puguin assistir a la mesa corresponent en el dia i hores en què estarà oberta, s’ha establert un sistema de vot electrònic en les condicions que fixa l’article 35 abans exposat. Funcionarà de la següent manera:

  1. La votació presencial es farà a dues meses electorals. A Artà (al Teatre Municipal) i a la Colònia de Sant Pere (a l’Edifici Municipal), el dia 26 de maig entre les 16:00 i les 20:00 hores.
  2. Qui no pugui exercir presencialment el vot, i en el moment en que es va enregistrar al cens electoral encara no existia l’opció d’optar per aquesta modalitat de vot, ho ha de sol·licitar a la Comissió de Primàries mitjançant un formulari que rebrà per correu electrònic  des de l’adreça primariesuia@gmail.com, tot indicant nom i llinatges i DNI.
  3. Un dels tres membres de la Comissió de Primàries adjudicarà al llistat de tots els electors –com el que estarà a disposició de les meses– un codi aleatori de cinc xifres i el custodiarà en secret. Retornarà al sol·licitant el codi que li correspongui amb un enllaç a un document electrònic que contendrà el formulari de votació. L’elector haurà d’introduir el codi rebut quan complimenti el seu vot. Rebrà igualment un document en què s’explicarà com s’ha de votar d’acord amb el que determina l’article 41 del Reglament General.
  4. El document electrònic complimentat –el vot de qui l’havia sol·licitat– serà custodiat i gestionat, també en secret, pel segon dels tres membres de la Comissió de Primàries. Passarà l’elecció electrònica rebuda a una papereta de votació ordinària i la tancarà en un sobre també de votació. Aquest sobre s’introduirà en un altre en el dors del qual només hi constarà el codi que haurà anotat l’elector en el document electrònic. Aquest segon membre custodiarà el conjunt de sobres fins al moment de tancar les meses per iniciar l’escrutini.
  5. El tercer dels tres membres de la Comissió de Primàries facilitarà a la mesa el llistat d’electors amb els codis –que haurà custodiat el descrit en el punt 3– per tal de poder comprovar que el codi del sobre pertany a un elector que no ha votat presencialment. Si és així lliurarà el sobre al president de la mesa perquè l’obri , anoti que l’elector ara identificat vota i introduirà a l’urna el sobre amb la papereta per tal que es pugui iniciar l’escrutini.
  6. El procediment explicitat en el número 4 farà que el membre de la Comissió de Primàries que traspassi el vot electrònic a papereta regular de votació desconegui a qui identifica el codi. És la manera de garantir la confidencialitat del vot.
  7. Hi ha el compromís dels tres membres de la Comissió de Primàries de mantenir estrictament el secret que requereix la seva actuació en aquest procediment. Qui consideri que no és una garantia suficient d’imparcialitat i confidencialitat té l’opció d’exercir el vot presencialment.

La comissió de Primàries

Es podrà votar telemàticament a les primàries dels Independents


Finalment serà possible poder votar el dia 26 de maig a les primàries que han proposat els Independents d’Artà. Per fer-ho possible, a l’hora de fer la inscripció, s’ha de sol·licitar l’opció del vot telemàtic.

En el cas d’aquelles persones que ja s’hagin inscrit i vulguin demanar el vot telemàtic, han d’esperar rebre un correu de la comissió de primàries en què els sol·licitaran si volen exercir el dret a vot de forma telemàtica. Es tractarà de donar resposta al correu rebut i llavors ja es rebran les instruccions pertinents.

Per fer la inscripció al cens encara hi ha fins al 16 de maig. Per poder-la fer es pot descarregar el full o bé es pot fer la inscripció a través del formulari web.

Presentades les candidatures per a la Primàries d’UIA


Avui, dia 5 de maig, després de finalitzar el termini per presentar les candidatures per concórrer a les Primàries d’UIA per definir la llista electoral de cara a les eleccions municipals de 2019, s’ha reunit la comissió de primàries. S’han analitzat totes les candidatures rebudes i han estat totes admeses.

A l’hora de fer la publicació d’aquesta llista, i per definir l’ordre de les candidatures, s’ha fet un sorteig, del que n’ha sortit el següent llistat.

Volem felicitar les persones que han decidit presentar-se a les primàries d’UIA. I ara és el moment que la ciutadania s’inscrigui al cens per tal de poder escollir l’ordre en què quedarà cadascú per conformar la candidatura d’Independents d’Artà en les eleccions de l’any que ve.

Hi ha hagut una única candidatura per encapçalar la llista:

ordre sorteig llinatges nom
1 Moreno Mayal Inmaculada

Després del sorteig de les candidatures presentades a la resta de llocs de la Llista, han quedat de la següent manera:

ordre sorteig llinatges nom
1 Perona Prieto Maria Pilar
2 Tous Real Miquel Àngel
3 Cano Vaquer Cesar Amador
4 Pastor Gelabert Maria
5 Ferragut Gili Antoni
6 Esteva Villalonga Miquel
7 Santandreu Ginard Maria Assumpció
8 Esteva Alzamora Jeroni
9 Gili Lorenzo Marta
10 Alzamora Riera Jaume

 

Fins dia 16 de maig hi ha termini per inscriure’s al cens per poder votar. Es pot fer la inscripció al següent enllaç: Inscripció Primàries UIA

Dia 26 de maig hi haurà les votacions.

 

INDEPENDENTS D’ARTÀ CONVIDAM A PARTICIPAR A TRIAR ELS CANDIDATS A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE L’ANY QUE VE. SERÀ EL 26 DE MAIG.


Independents hem convocat unes eleccions primàries pel dia 26 de maig de 2018. L’objectiu d’aquesta convocatòria és confeccionar la candidatura que concorrerà a les eleccions municipals de la primavera de 2019. Això significa que la ciutadania podrà triar les persones que gestionaran l’ajuntament a partir de l’any que ve. Les eleccions primàries són un procés que les democràcies ben consolidades utilitzen per confeccionar les candidatures electorals. Es tracta d’ampliar la base democràtica d’un procés electoral que comença amb l’elecció, primer, d’aquelles persones que conformaran la candidatura electoral d’UIA.

Els Independents apostam per la radicalitat democràtica, facilitant la participació ciutadana en la decisió dels candidats. Que siguin escollits directament per la ciutadania i no pel partit amplia la implicació democràtica dels votants. També es pretén promoure que la ciutadania es pugui presentar lliurement a la candidatura municipal que es presentarà a les eleccions, ampliant molt més les possibilitats que la llista electoral sigui rica i diversa, sempre dins l’ideari polític dels Independents. Les primàries també tenen l’objectiu de cohesionar democràticament el municipi i que els seus habitants progressistes puguin presentar-se lliurement i voluntàriament a una llista electoral, sense haver d’estar identificats prèviament a un partit polític.

Les dates que s’han de tenir en compte de cara al procés són:

          Inscripció al cens per poder votar: del 23 d’abril al 16 de maig.

          Presentació de candidatures: del 20 d’abril al 4 de maig.

          Campanya electoral: de l’11 al 25 de maig.

          Votacions: 26 de maig.

 

Per poder conèixer una mica més com serà el procés, te convidam a venir a una reunió explicativa, que farem a Na Batlessa el dia 16 d’abril, a les 20:30 hores.

#FesSentirLaTevaVeu #PrimàriesUIA

LES PRIMÀRIES D’INDEPENDENTS. El dia 26 de maig es podrà votar.


Els Independents d’Artà, de cara a la contesa electoral de maig de 2019, volem que sigui la ciutadania la que esculli la llista que concorrerà a les eleccions municipals. És per aquest motiu que l’assemblea d’UIA va aprovar, el mes de novembre passat, un reglament que regirà aquest procés. En aquest reglament s’hi estableixen les condicions que ens conduiran a la confecció de la llista electoral de maig de 2019.

Quatre són els principis que regiran les primàries: el de participació ciutadana, que obre a tota la ciutadania poder ser partícips; el de perspectiva de gènere, ja que el resultat haurà de ser paritari; el de transparència, ja que tot el procés ha de ser obert i públic; i el de participació juvenil, ja que es permetrà el vot a partir dels 16 anys.

El reglament preveu el cens electoral que podrà participar en les eleccions dels candidats d’UIA. En primer lloc es determina que formaran part del cens electoral totes les persones afiliades a UIA i a partits amb qui es té coalició. Igualment, prèvia inscripció, també podran votar en el procés de primàries d’UIA totes aquelles persones que estiguin empadronades a Artà, majors de 16 anys i que no formin part de cap altra formació política. Aquest cens electoral que es crearà, per a tal efecte, serà responsable de la comissió de primàries. El termini per poder-se inscriure en el cens serà entre el 23 d’abril i el 16 de maig de 2018.

Es preveu que hi hagi dues llistes diferents per poder-se presentar a les primàries d’UIA. Una és per encapçalar la candidatura dels Independents a les eleccions municipals de 2019. Qui s’hi vulgui presentar haurà d’estar d’alta en el padró d’Artà, no pertànyer a cap altra formació política (exceptuant les que tenguin coalició amb UIA), estar afiliat a UIA o partits amb qui tengui coalició i presentar un mínim de 10 avals d’afiliats al partit. L’altra llista a que es poden presentar candidats és a la que confeccionarà la totalitat de la llista electoral, dels llocs 2 al 13. Per això hauran d’estar empadronades a Artà, no pertànyer a cap altra formació política, signar les bases ideològiques del partit i presentar un mínim de 2 avals d’afiliats del partit. El termini per presentar candidatures, per les dues opcions, serà del 20 d’abril al 4 de maig. En el cas que per encapçalar la llista de les eleccions de 2019 només hi hagi una candidatura, no serà necessària la celebració de votació.

També es preveu que hi haurà una campanya electoral per tal que les diferents candidatures puguin explicar, si ho consideren oportú, el seu projecte perquè siguin elegits per la ciutadania (serà entre l’11 i el 25 de maig). I es preveu que hi hagi, com a mínim, una mesa electoral a Artà i una altra a la Colònia de Sant Pere.

Es té previst que el dia 26 de maig es produeixin les votacions per escollir la candidatura d’UIA que concorrerà a les eleccions municipals de 2019. Acabada la votació es recomptaran els vots de totes les candidatures i la comissió de primàries, i mai en un termini superior a les 24 hores, farà públic el resultat de les votacions, amb la proclamació provisional dels elegits.

Animam  a tota la ciutadania que participi d’aquest procés democràtic per escollir els candidats d’UIA que concorreran a les eleccions municipals de 2019. I, encara més, animam a la ciutadania amb inquietuds polítiques i amb voluntat de participar de l’acció municipal, que presentin candidatura per formar part del projecte que es presentarà a les eleccions de 2019. Els Independents d’Artà obren a la ciutadania la gestió política i pública de l’Ajuntament d’Artà. Perquè volem que tu siguis la veu d’Artà.

#FesSentirLaTevaVeu #PrimàriesUIA

Què faries amb 10.000 euros?


No, no és la proposta dels pressuposts participatius d’aquest any. És el premi que li ha tocat a l’Escola de Música d’Artà en forma de donació anònima.

Sí, així és. Un home de nacionalitat estrangera ha lliurat a l’Ajuntament un xec per valor de 10.000 € per a ús exclusiu de l’Escola de Música. Us recordarem com fer-ho per si algú s’apunta a la iniciativa de fer donacions. Cal registrar el xec i la instància fent constar que els diners són “finalistes”, és a dir, són de finalitat única i exclusiva per aquest organisme.

D’aquesta manera, l’Escola de Música d’Artà està d’enhorabona aquest 2018 ja que, a més d’aquests 10.000 €, gràcies a la proposta admesa dels Independents compta amb 15.000 € més per insonoritzar una o dues aules tal i com es va proposar una actuació en els pressuposts participatius i no va sortir seleccionada.

Per tot això, donar les gràcies a la donació anònima, estar contents per la partida assignada i l’enhorabona a tots els que feis possible que la música sempre soni.